Welkom

Welkom op de website van Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D

Deze website biedt studiehulp, inspirerende cases en docentondersteunend materiaal, aansluitend op de volgende boekuitgaven:
- Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-DTheorieboek
- Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-DWerkboek

Deze site bestaat uit de volgende drie hoofddelen:

1. T.b.v. projectmanagementonderwijs in het HBO
Je leert de breedte van het vak projectmanagement kennen en toepassen voor de uitvoering van microprojecten: pittige resultaatgerichte opdrachten, die alleen of met een klein team worden uitgevoerd en betekenisvol zijn voor meerdere belanghebbenden in staande organisaties.

2. T.b.v. trainingen voor het IPMA-D examen van IPMA Nederland/CITO
Je leert de theorie van het vak projectmanagement kennen ten behoeve van het behalen van het IPMA-D examen. De inhoud van deze website en van het Theorieboek sluit aan op de CITO-eindtermen die van kracht zijn vanaf 1 augustus 2011.

3. T.b.v. docenten
Dit deel bevat documenten die zijn bestemd voor docenten / trainers.